BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Zadania

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej jest placówką szkolnictwa wojskowego przeznaczoną do kształcenia kandydatów na podoficerów w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowiska służbowego zaszeregowanego do stopnia etatowego mat ( kapral).

Do głównych zadań szkoły należy:

 1. Przygotowanie specjalisty wojskowego posiadającego wiedzę specjalistyczną i umiejętności instruktorskie niezbędne do kierowania żołnierzami na szczeblu drużyny (równorzędny);
 2. Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów przed mianowaniem ich na kolejne stopnie wojskowe;
 3. Kształcenie kandydatów na podoficerów służby przygotowawczej;
 4. Kształcenie kandydatów na podoficerów kadry rezerwy. 

Szkoła kształci w niżej wymienionych korpusach i grupach osobowych:

 1. kandydatów na podoficerów:
a) w korpusie osobowym wojsk specjalnych, w grupie osobowej morskich działań
    specjalnych,
b) w korpusie osobowym marynarki wojennej, w grupie osobowej:

 • pokładowej;
 • broni rakietowej, artylerii, broni podwodnej i hydroakustyki;
 • nawigacji i hydrograficznej;
 • ratownictwa morskiego;
 • działań nurkowych;
 • technicznej.
c) w korpusie osobowym przeciwlotniczym, w grupie osobowej:
 • artylerii przeciwlotniczej;
 • przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
d) w korpusie osobowym łączność i informatyka, w grupie osobowej:
 • eksploatacja systemów łączności;
 • eksploatacja systemów informatycznych;
 • technicznej
e) w korpusie osobowym obrony przed bronią masowego rażenia, w grupie osobowej
    rozpoznania i likwidacji skażeń.
f) w korpusie osobowym rozpoznania i walki elektronicznej, w grupie osobowej:
 • rozpoznania i zakłóceń elektronicznych;
 •  technicznej.
g) w korpusie osobowym logistyki, w grupie osobowej:
 • ogólno logistycznej;
 • materiałowej;
 • technicznej;
 • infrastruktury.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych