BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego "PODOFICER STARSZY"


I Termin:

Moduł zdalny: 05 - 13.03.2020r.

Moduł stacjonarny: 16 - 27.03.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny: 15.03.2020r. do godz. 20:00


II Termin:

Moduł zdalny: 22 - 30.04.2020r.

Moduł stacjonarny: 04 - 15.05.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny: 03.05.2020r. do godz. 20:00

III Termin:

Moduł zdalny: 26.11 - 04.12.2020r.

Moduł stacjonarny: 07 - 18.12.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny: 06.12.2020r. do godz. 20:00

Kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego "PODOFICER"


I Termin:

Moduł zdalny: 14 - 22.05.2020r.

Moduł stacjonarny: 25.05 - 05.06.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny: 24.05.2020r. do godz. 20:00

II Termin:

Moduł zdalny: 27.08 - 04.09.2020r.

Moduł stacjonarny: 07 - 18.09.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny: 06.09.2020r. do godz. 20:00


III Termin:

Moduł zdalny: 24.09 - 02.10.2020r.

Moduł stacjonarny: 05 - 16.10.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny: 04.10.2020r. do godz. 20:00


IV Termin:

Moduł zdalny: 15 - 23.10.2020r.

Moduł stacjonarny: 26.10 - 06.11.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny: 25.10.2020r. do godz. 20:00

SŁUCHACZE W DNIU STAWIENNICTWA MUSZĄ MIEĆ:

- mundur polowy

- beret (marynarze również)

- raportówkę

- czapka zimowa

- hełm

- ISOPS

- plecak

- strój sportowy: w teren, na halę sportową i basen

- dres 503/MON, 503A/MON

LITERATURĘ:

- Regulamin Ogólny SZ RP

- Regulamin musztry

- PSBS

- Instrukcję o działalności szkoleniowo - metodycznej, Warszawa 2009

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych