BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
NSR

Rozpoczęcie Szkolenia Ochotników Służby Przygotowawczej na potrzeby Korpusu Podoficerów
przewidziane jest na dzień 06 lipca 2020 r.
Zakończenie kształcenia przewidziane jest na dzień 25 października 2020 r.

Kadeci zobowiązani są do stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej MW
w dniu 06 lipca 2020r. do godziny 09:00.

 

KADET W DNIU STAWIENNICTWA POWINIEN POSIADAĆ PRZY SOBIE:

  1. Kartę powołania - wydaną przez właściwe na miejsce zamieszkania WKU.
  2. Dowód osobisty.
  3. Książeczkę wojskową.


 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych