BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Przydatne informacje

Przydatne linki:

 

Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Portal Mundurowy

Niezależne Forum o Wojsku

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

 

Do pobrania


Regulamin kwalifikowania na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera

 

Poradnik dowódcy drużyny / załogi / obsługi

 

Poradnik szeregowego zawodowego oraz szeregowego narodowych sił zbrojnych

 

Podręczniki historyczne:


Duch żołnierski (1935r.).

Instrukcja Inspektoratu Szkół Wojskowych (1919r.).

Instrukcja Szkolenia Kawalerii (1937r.).

Instruktor Piechoty cz. I (1919r.).

Instruktor Piechoty cz. II (1919r.).

Obowiązki sierżanta sztabowego, drużynowego, podoficera broni, podoficera kuchennego, podoficera magazynowego (1919r.).

Plan wyćwiczenia i nauk w Podoficerskiej Szkole Piechoty (1919r.).

Podoficerowie funkcyjni - sierżant szef (1921r.).

Polski podoficer cz. I (1920).

Przepisy o powinnościach żołnierzy i podoficerów (1916r.).

Przykazania żołnierskie (1944r.).

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych