BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenie Kwalifikacji
28.06.2019
Dnia 28 czerwca br. (piątek) zakończyły się trwające od początku tygodnia kwalifikacje na kurs dla szer. zawodowych.

Po porannym apelu biorący udział w kwalifikacjach powrócili do jednostek macierzystych.
Zgodnie z regulaminem kwalifikacji na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych, posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera, lista wyników zostanie umieszczona w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych