BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
24.07.2019
20 lipca br. o godzinie 10:00 na placu apelowym CSMW rozpoczęła się uroczysta przysięga wojskowa kadetów Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej oraz Legii Akademickiej CentrumSzkolenia Marynarki Wojennej.

74 ochotników służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów do Narodowych Sił Rezerwowych SPMW złożyło na Placu Apelowym wspólnie z Legią Akademicką kształcącą się w CSMW uroczystą przysięgę wojskową. Po pierwszych 3 tygodnich szkolenia ogólnowojskowego, pierwszych lekcjach regulaminów oraz musztry, a także pierwszych zajęciach "w polu" Kadeci przysięgali wierność Ojczyźnie w obecności Komendanta CSMW kmdr Grzegorza OKULJAR, Komendanta SPMW st. chor. szt. mar. Janusza CALAK oraz przybyłych gości. Złożeniem przysięgi na sztandar wyróżnionych zostało dwóch kadetów, natomiast dwóch innych wyróżniono listem gratulacyjnym. 

   "Ja, żołnierz Wojska Polskiego

    przysięgam

    służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

    bronić jej niepodległości i granic.

    Stać na straży Konstytucji,

    strzec honoru żołnierza polskiego,

    sztandaru wojskowego bronić.

    Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,

    krwi własnej ani życia nie szczędzić.

    Tak mi dopomóż Bóg".

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych