BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
 Kwalifikacje  na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych.
16.10.2015
Od 12 do 16 października br. 165 szeregowych zawodowych ubiega się o 60 miejsc w Szkole Podoficerskiej MW.

W trakcie czterech dni egzaminu żołnierze muszą wykazać się dużą wiedzą teoretyczną oraz wysoką sprawnością fizyczną, która to potrzebna jest tak w trakcie wykonywania norm szkoleniowych jak i w trakcie egzaminu z WF.


Pierwszy dzień to egzamin z wiedzy teoretycznej zawierający w sobie elementy z regulaminu ogólnego, regulaminu musztry, ustawy o dyscyplinie wojskowej, wiedzy o świecie współczesnym i j. angielskiego.


Kolejne dni przyniosą nam wyniki z umiejętności strzeleckich (strzelanie z KBK i PM), praktycznej wiedzy z zakresu regulaminu musztry i regulaminu ogólnego, wykonywania norm szkoleniowych (pokonywanie terenu na polu walki, przygotowanie się do strzeleckiej, naprowadzanie śmigłowca na lądowisko, nakładanie maski przeciwgazowej) oraz WF (kandydaci przystępują do czterech konkurencji sportowych sprawdzających wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion oraz szybkość i zwinność).

 

Warunkiem zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie minimum po 48 punktów z każdego ze sprawdzianów, oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu ze sprawności fizycznej.


Ostatnim elementem kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w Piątek 16.10.br. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest zdanie egzaminu wstępnego. Rozmowa kwalifikacyjna ocenia predyspozycje kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych.


O zakwalifikowanie na kurs może ubiegać się żołnierz zawodowy z korpusu szeregowych zawodowych, który posiada wykształcenie średnie i co najmniej bardzo dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej oraz zgodę dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr na przystąpienie do egzaminu na podoficera.

 

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych