BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Kadeci zakończyli kształcenie w SPMW
31.10.2019
25 października br. 72 kadetów, służby przygotowawczej do NSR na potrzeby korpusu podoficerów zakończyło kształcenie w SP MW.

Na początku lipca br. w SP MW, kadeci, jako ochotnicy, rozpoczęli swoją przygodę z mundurem. Dziś za nimi czteromiesięczny okres szkolenia podczas, którego poznali podstawy żołnierskiego „abecadła”. Z nowymi umiejętnościami przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych w ramach NSR, 25 października 2019r. pożegnali mury SP MW.
W trakcie uroczystej zbiórki w Sali konferencyjnej klubu CSMW Zastępca Komendanta SP MW st. chor. szt. mar. mgr Krzysztof KOZIEŁ w obecności Szefa Szkole CSzMW kmdr por. Tomasza KOSSAKOWSKIEGO i zaproszonych gości podziękował kadetom za wytrwałość i zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Najlepszy kadet wyróżniony został tytułem "wzorowego słuchacza" kursu:

szer. kadet Magdalena ZAJĄCZKOWSKA


NSR to w skrócie Narodowe Siły Rezerwowe, czyli nowa forma pełnienia służby wojskowej. Stanowi ona ofertę Sił Zbrojnych RP dla żołnierzy rezerwy, stwarzającą możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą w cywilu. Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych stwarza także możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku, niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków (powodzi, pożarów itp.), akcjach ratowania życia ludzkiego oraz uczestnictwie w misjach poza granicami kraju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych