BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Mianowanie na pierwszy stopień podoficerski
06.12.2019
W dniu 06.12.2019r. w Klubie CSzMW zostały wręczone akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski słuchaczom kursu przeszkolenia kadr rezerwy.

Przez niespełna dwa miesiące słuchacze kursu przeszkolenia kadr rezerwy realizowali program kształcenia, który pozwolił im zdobyć niezbędne umiejętności posługiwaniu się sprzętem wojskowym, przybliżył działania w realiach współczesnego pola walki oraz nauczył wykonywać zadania na wypadek zagrożeń pozamilitarnych. Ich zaangażowanie oraz wysiłek potwierdzone zostały poprzez pozytywnie zdany egzamin podoficerski i mianowanie na pierwszy stopień podoficerski.

W trakcie uroczystej zbiórki Komendant CSzMW kmdr Grzegorz OKULJAR wraz z Komendantem SP MW st. chor. szt. mar. mgr Januszem CALAK wręczyli akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski 30 słuchaczom kursu. Dodatkowo, jeden słuchacz kursu, któremu udało się uzyskać najwyższą średnią został nagrodzony listem gratulacyjnym.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych