BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Szkolenie  kandydatów na podoficera
18.11.2015
92 żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych rozpoczęło kształcenie w Szkole Podoficerskiej MW.

Od 16.listopada 2015 r. do 15 maja 2016 r. 92 żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych z wszystkich rodzajów sił zbrojnych kształcić się będzie w murach Szkoły Podoficerskiej MW i Centrum Szkolenia MW.

Cały okres kształcenia w SP MW podzielony jest na trzy części:

  • Szkolenie ogólne - zawiera w sobie rozszerzenie podstawowych umiejętności żołnierza z zakresu regulaminu ogólnego i musztry, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, OPBMR, taktyki, metodyki szkolenia, MPHKZ i KO. Zakończone pozytywnie zdanym egzaminem pozwalało słuchaczowi przystąpić do kolejnego etapu szkolenia.

  • Szkolenie specjalistyczne – zgodnie z posiadanymi specjalnościami słuchacze poszerzą swoje umiejętności w jednostkach macierzystych, realizując starannie zaplanowany program szkolenia.

  • Praktyka - celem praktyk kandydatów na podoficera będzie zdobycie umiejętności i doświadczenia w zakresie dowodzenia drużyną oraz przygotowanie słuchacza do samodzielnego pełnienia funkcji dowódcy. Kandydaci na podoficerów odbędą dwutygodniowe praktyki w jednostkach wojskowych, w których pełnią aktualnie służbę wojskową.


Zwieńczeniem wysiłku włożonego w opanowanie programu kształcenia będzie pozytywnie zdany egzamin podoficerski stanowiący podstawę do wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusie podoficerów młodszych.

 

GALERIA

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych