BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenie Szkolenia kandydatów na podoficera
16.05.2016
W dniu 12.05.2016r. w Klubie CSMW w obecności zaproszonych gości Komendant SP MW st. chor. szt. Janusz CALAK wręczył świadectwa i absolwentki 83 słuchaczom kursu przygotowującego do egzaminu na podoficera.

Od 16.listopada 2015 r. do 13 maja 2016 r. żołnierze korpusu szeregowych zawodowych z wszystkich rodzajów sił zbrojnych kształcili się w murach Szkoły Podoficerskiej MW i Centrum Szkolenia MW.

Miano Wzorowego Słuchacza ze średnią 5.00 uzyskał st. mar. Tomasz SZULZ.

Listy gratulacyjne za osiąganie bardzo dobrych wyników w szkoleniu otrzymali także:

- st. szer. Paweł JASIŃSKI
- st. mar. Bogumił ZIÓŁKOWSKI
- szer. Damian KOWALSKI

Podzielony na trzy etapy okres kształcenia zwierał w sobie rozszerzenie podstawowych umiejętności żołnierza z zakresu regulaminu ogólnego, musztry, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, OPBMR, taktyki, metodyki szkolenia, MPHKZ, KO, szkolenia specjalistycznego oraz odbycie praktyk w rodzimych jednostkach wojskowych.

Zwieńczeniem wysiłku włożonego w opanowanie programu kształcenia był pozytywnie zdany egzamin podoficerski stanowiący podstawę do wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusie podoficerów młodszych.

 

GALERIA

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych