BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Dzień Podoficera w SP MW
01.07.2016
W ramach odbywających się raz na kwartał „Dni Podoficera” w dniu 30.06.2016r. z kadrą Szkoły Podoficerskiej spotkał się Dziekan Korpusu Podoficerów Marynarki Wojennej st. chor. Eugeniusz MARCINIAK.

W pierwszej części prowadzący spotkanie Z-ca Dziekana Korpusu Podoficerów Marynarki Wojennej - Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów w SP MW mł. chor. Krzysztof KABAK przedstawił stan dyscypliny w SP MW za I półrocze oraz omówił kwartalną informacje o nastrojach.
Podczas swojego wystąpienia st. chor. Eugeniusz MARCINIAK przedstawił między innymi bieżącą działalność organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Pan Chorąży w swoim wystąpieniu poruszył takie kwestie jak:

  • bieżąca działalność Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych,
  • informacja nt. spotkania Kolegium z Podsekretarzem Stanu w MON, Panem prof. dr. hab. Wojciechem FAŁKOWSKIM;

W drugiej części spotkania mąż zaufania SP MW przedstawił problemy nurtujące podoficerów zawodowych SP MW. Szczególna dyskusja toczyła się w obszarach:

  • limity awansowe;
  • tożsamość stopnia z etatem;
  • kursy kwalifikacyjne;
  •  •problemy w zaopatrywaniu żołnierzy w przedmioty umundurowania i wyekwipowania;
  • stanowisk nieetatowych;


Zwieńczeniem spotkania w ramach Dnia Podoficera w SP MW było wręczenie odznaki „ MĘŻĄ ZAUFANIA „ Dowódcy KDZ chor. Jerzemu OLESZEK pełniącemu funkcję z-cy Męża Zaufania Szkoły Podoficerskiej MW.

 

 GALERIA

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych