BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
13.07.2016
Komendant SP MW wz. st. chor. szt. mar. Stanisław TALAGA w dniu 09.07.2016r. wręczył akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski słuchaczom kursu przeszkolenia kadr rezerwy.

 

09.07.2016r. słuchacze kursu przeszkolenia kadr rezerwy na potrzeby korpusu podoficerów zdobyli „ szlify” podoficerskie. W trakcie uroczystej zbiórki Z-ca Komendanta CSMW kmdr por. Dariusz CEBULKA oraz Z-ca Komendanta SP MW st. chor. szt. mar. Stanisław TALAGA wręczyli akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski 29 słuchaczom przeszkolenia kadr rezerwy, z pośród których wyróżnili listem gratulacyjnym oraz pamiątkowym ryngrafem trzech słuchaczy :

1. kpr. rez. Pawła PRZEDWOJEWSKIEGO, który zdobył również miano „ WZOROWEGO SŁUCHACZA”
2. kpr. rez. Łukasz BIERNIKOWSKI
3. kpr. rez. Maciej MATEJEK

Przez niespełna dwa miesiące zrealizowali program kształcenia, który pozwolił im zdobyć niezbędne umiejętności w posługiwaniu się sprzętem wojskowym, przybliżył działania w realiach współczesnego pola walki oraz nauczył wykonywać zadania na wypadek zagrożeń pozamilitarnych.

 

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych