BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Kadeci zakończyli kształcenie w SPMW
01.12.2016
30 listopada 2016 r. 25 kadetów, w tym 4 kobiety, służby przygotowawczej do NSR na potrzeby korpusu podoficerów zakończyło kształcenie w SP MW.Na początku lipca br. w SP MW, kadeci, jako ochotnicy, rozpoczęli swoją przygodę z mundurem. Dziś za nimi ponad pięcio miesięczny okres szkolenia podczas, którego poznali podstawy żołnierskiego „abecadła”. Z nowymi umiejętnościami przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych w ramach NSR, 30 listopada 2016 r. pożegnali mury SP MW.
W trakcie uroczystej zbiórki w Sali konferencyjnej klubu CSMW Komendant SP MW st. chor. szt. mar. mgr Janusz CALAK w obecności Z-cy Komendanta CSMW kmdr por. Darisza CEBULKA i zaproszonych gości podziękował kadetom za wytrwałość i zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Najlepszych słuchaczy wyróżnił tytułem honorowym „ WZOROWY KADET”.
Odznaki i legitymacje tytułu honorowego „ WZOROWY KADET” otrzymali:

  1. st. szer. kadet Raszyd ADAMOWICZ
  2. st. szer. kadet Marcin PIERÓG
  3. st. szer. kadet Mateusz WOŁOCH
  4. st. szer. Aleksandra BARUCHA
  5. st. szer. Marta MALISZEWSKANSR to w skrócie Narodowe Siły Rezerwowe, czyli nowa forma pełnienia służby wojskowej. Stanowi ona ofertę Sił Zbrojnych RP dla żołnierzy rezerwy, stwarzającą możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą w cywilu. Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych stwarza także możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku, niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków (powodzi, pożarów itp.), akcjach ratowania życia ludzkiego oraz uczestnictwie w misjach poza granicami kraju.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych