BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do objęcia stanowisk służbowych
22.05.2015
W poniedziałek, 18 maja, 50 podoficerów w tym 34 bosmanów i 16 mł. chor. z różnych jednostek WP rozpoczęło kurs kwalifikacyjny przygotowujący do objęcia stanowisk służbowych o stopniu etatowym bosmana i chorążego.

W poniedziałek, 18 maja, 50 podoficerów z różnych jednostek WP rozpoczęło kurs kwalifikacyjny przygotowujący do objęcia stanowisk służbowych o stopniu etatowym podoficer, zaszeregowany do stopnia bosman (sierżant) oraz podoficer starszy, zaszeregowany do stopnia chorążego. Przez przeszło miesiąc dokładnie do 26.06.br. będą doskonalić wiedzę i umiejętności dające podstawę do objęcia wyższego stanowiska służbowego. W trakcie kursu słuchacze pogłębią swoją wiedzę m.in. z zakresu metodyki szkolenia wojskowego, przepisów wojskowych, zasad szkolenia i wychowania, metodyki szkolenia bojowego, taktyki MW, szkolenia z obrony przeciwawaryjnej okrętu (OPA) oraz indywidualnych technik rachunkowych (ITR). Profesjonalizacja armii to nieustanne szkolenie kadr Wojska Polskiego. Żołnierze są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji w codziennym toku służby, by móc realizować zadania na jeszcze lepszym poziomie merytorycznym i praktycznym. Przed objęciem wyższego stanowiska służbowego, każdy żołnierz musi odbyć odpowiednie szkolenie, którego stopień trudności uwarunkowany jest od planowanego objęcia stanowiska służbowego. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej prowadzi kursy kwalifikacyjne, które są niezbędne w rozwoju zawodowym w korpusie podoficerów zawodowych. Zasadniczym ich celem jest pogłębienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej na odpowiednim poziomie oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych.

GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych