BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenie Szkolenia kandydatów na podoficera
03.04.2017
W dniu 31.03.2017r. w Klubie CSMW w obecności zaproszonych gości Komendant CSMW kmdr por. Dariusz CEBULKA I Komendant SP MW st. chor. szt. mar. mgr Janusz CALAK wręczyli świadectwa i odznaki absolwenta 93 szeregowym zawodowym.

Słuchacze kursu przygotowani zostali do egzaminu na podoficera.

Od 03.10.2016 r. do 31.03.2017r. żołnierze korpusu szeregowych zawodowych z wszystkich rodzajów sił zbrojnych kształcili się w murach Szkoły Podoficerskiej MW i Centrum Szkolenia MW.

Podzielony na trzy etapy okres kształcenia zwierał w sobie rozszerzenie podstawowych umiejętności żołnierza z zakresu regulaminu ogólnego, musztry, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, OPBMR, taktyki, metodyki szkolenia, MPHKZ, KO, szkolenia specjalistycznego oraz odbycie praktyk w rodzimych jednostkach wojskowych.

Zwieńczeniem wysiłku włożonego w opanowanie programu kształcenia był pozytywnie zdany egzamin podoficerski stanowiący podstawę do wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusie podoficerów młodszych.
Miano Wzorowego Słuchacza SP MW ze średnią 4,85 uzyskał st. mar. Mateusz MELKA.

Listy gratulacyjne za osiągnięcie dobrych wyników w szkoleniu oraz za włożoną pracę na rzecz pododdziału otrzymali także:

  • st. mar. Grzegorz WRÓBEL
  • st. szer. Krzysztof SZARYK
  • st. szer. Dariusz TYCZYŃSKI.

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych