BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Podoficerowie REZERWY
09.06.2017
W dniu 09.06.2017r. w Klubie CSMW w obecności zaproszonych gości Komendanci CSMW oraz SP MW wręczyli akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski słuchaczom kursu przeszkolenia kadr rezerwy.W trakcie uroczystej zbiórki Komendant CSMW kmdr por. Dariusz CEBULKA wraz z Komendantem SP MW st. chor. szt. mar. mgr Januszem CALAK ·wręczyli akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski 20 słuchaczom kursu przeszkolenia kadr rezerwy.

Przez niespełna dwa miesiące słuchacze zrealizowali program kształcenia, który pozwolił im zdobyć niezbędne umiejętności w posługiwaniu się sprzętem wojskowym, przybliżył działania w realiach współczesnego pola walki oraz nauczył wykonywać zadania na wypadek zagrożeń pozamilitarnych.

Zwieńczeniem wysiłku włożonego w opanowanie programu kształcenia był pozytywnie zdany egzamin podoficerski i mianowanie na pierwszy stopień podoficerski. Rozkazem Komendanta SP MW za osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu oraz zdobycie miana Wzorowego Słuchacza SP MW ze średnią 4,75 kpr. Helena KONDRACKA została wyróżniona listem gratulacyjnym.

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych