BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Odszedł na wieczną wachtę
09.08.2017
W poniedziałek, 7 sierpnia odszedł na wieczną wachtę Pan kmdr rez. January Kuc, były zastępca komendanta CSMW ds. logistycznych.

 

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana kmdr. Januarego Kuca,
byłego zastępcy komendanta –szefa logistyki

Rodzinie i Przyjaciołom,
wyrazy szczerego żalu i współczucia
składają:

Komendant, kadra i pracownicy wojska
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i Szkoły Podoficerskiej MW w Ustce


Uroczystość pogrzebowa z udziałem wojskowej asysty honorowej, odbędzie się w piątek 11 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Ustce ok. godz.12.00. Wcześniej, kapelan parafii wojskowej ks. kmdr ppor. Grzegorz Golec odprawi o godz. 11.00 mszę w kościele garnizonowym w Lędowie. Ceremonia kościelna zostanie poprzedzona wystawieniem urny z prochami pół godziny wcześniej.


Kmdr rez. January Kuc rozpoczął służbę wojskową w 1969 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły został wyznaczony na dowódcę plutonu saperów morskich, a następnie dowódcę kompanii budowy mostów w 8. Kołobrzeskim Batalionie Saperów Marynarki Wojennej (8 KBS). W latach 1976-1978 był dwukrotnie urlopowany w celu wzięcia udziału w wyprawie Polskiej Akademii Nauk na Antarktydę i budowy słynnej stacji arktycznej im. Henryka Arctowskiego. Po powrocie został wyznaczony na stanowisko starszego pomocnika szefa sztabu 8. KBS, a następnie zastępcę dowódcy ds. liniowych. W 1988 roku został dowódcą 43. Batalionu Saperów, by następnie objąć stanowisko starszego oficera wydziału operacyjnego 9. Flotylli Obrony Wybrzeża. W 1990 roku otrzymał przeniesienie do Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej by pełnić obowiązki kwatermistrza , a następnie szefa wydziału zaopatrywania-zastępcę szefa logistyki. W latach 1995-2000 był zastępcą komendanta CSMW- szefem logistyki. Odszedł do rezerwy po 31 latach służby. Był odznaczony wieloma medalami resortowymi i Złotym Krzyżem Zasługi.


Cześć Jego Pamięci!

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych