BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
04.09.2017 r. KWALIFIKACJE
04.09.2017
Dnia 3 września br. do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce przybyli z jednostek z całej Polski żołnierze chcący wziąć udział w kursie dla szeregowych zawodowych.


Kandydaci, aby wziąć w nim udział muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami w trakcie trwania kwalifikacji.

4 września br. oficjalnie kwalifikacje rozpoczął apel Komendanta SPMW st. chor. szt. mar. mgr Janusza Calak, w trakcie którego zostały przekazane instrukcje organizacyjne dotyczące pierwszego etapu kwalifikacji – sprawdzianu sprawności fizycznej. Sprawdzian ten ma za zadanie sprawdzić wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion oraz szybkość i zwinność kandydatów.

GALERIA


Kwalifikacje zakończą się 8 września br. Oprócz sprawności fizycznej, sprawdzona zostanie również wiedza teoretyczna z zakresu:

  • „Regulaminu Ogólnego SZ RP”,
  • „Regulaminu Musztry”,
  • „Ceremoniału Wojskowego SZ RP”,
  • „Kodeksu Honorowego żołnierza zawodowego WP”,
  • problematyki dyscypliny wojskowej,
  • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
  • języka angielskiego.

Egzamin praktyczny natomiast, dotyczy obszaru:

  • „Regulaminu Musztry”,
  • „Szkolenia ogniowego”,
  • „Wykonywania norm szkoleniowych”.

Kwalifikacje podsumuje rozmowa kwalifikacyjna, która pomoże ocenić kandydata pod kątem jego predyspozycji do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych