BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
29.11.2017
To, co możesz uczynić innym, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,
ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu...

Albert Schweitzer

W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK , Prezes Klubu HDK przy CSMW st. chor. Ryszard CZTERNASTEK w obecności Komendanta Szkoły Podoficerskiej MW st. chor. szt. mar. mgr Janusza CALAK w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – długoletnie , bezinteresowne oddawanie krwi , wręczył niżej wymienionym żołnierzom SP MW pamiątkowe „RYNGRAFY” .

  • D-ca Kursu KDZ st. chor. Jerzy OLESZEK
  • D-ca Kursu KK na ŻZ st. chor. Jarosław MUSIAŁ
  • Szef Kursu KDZ mł. chor. Grzegorz ZALEWSKI
  • Kierownik Sekcji st. chor. Adam Koryczan
  • słuchacz kursu st. mar. Mateusz NOWICKI

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań.
W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz wiele innych symbolicznych podziękowań. Krew ma ogromne znaczenie w funkcjonowaniu naszego organizmu. O tym jak jest cenna przekonali się ci, którzy z powodu choroby czy wypadku stali się jej biorcami. Do tej pory nie udało się w żadnym laboratorium wyprodukować substancji zastępującej ten cenny lek, który każdy zdrowy człowiek może przekazać bez szkody dla własnego organizmu.

 

GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych