BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Kadeci w służbie NSR
04.12.2017
Dnia 30 listopada br. 24 kadetów zakończyło szkolenie służby przygotowawczej do NSR na potrzeby korpusu podoficerów. Uroczyste wręczenie zaświadczeń oraz wyróżnień zakończyło 5 miesięczny okres nauki w SP MW.

Pierwsze dni zostały poświęcone adaptacji ochotników do służby. Kandydaci do służby spotkali się z przedstawicielami organów kadrowych i finansowych jednostki, z lekarzem i podoficerem wychowawczym, dostali też niezbędne wyposażenie i umundurowanie oraz zostali zakwaterowani.

Przez pierwsze trzy miesiące służby kadeci poznali wojskowe regulaminy, zasady musztry i wojskowej dyscypliny. Wszystkich czekały również zajęcia medyczne i saperskie oraz ze szkolenia ogniowego, terenoznawstwa, ochrony środowiska czy taktyki co pozwoliło kadetom opanować podstawową wiedzę, umiejętności i nawyki wojskowe.

Kolejnym etapem było szkolenie specjalistyczne, które uwarunkowane jest rodzajem przydzielonej specjalności wojskowej oraz praktyki wojskowej. Ochotnicy, którzy się sprawdzili i zaliczyli egzamin końcowy, podpisali kontrakty na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Zwieńczeniem prozy wojskowego szkolenia była uroczystość wręczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia, mianowanie na wyższy stopień oraz wręczenie wyróżnień.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 pkt 3 i 10 Ustawy z dnia 9 października 2009r o dyscyplinie wojskowej ( Dz. U. 2016. poz.772), za ukończenie podlegającego ocenie etapu nauki w szkole podoficerskiej z oceną średnią nie niższą niż 4,51 i bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych, niżej wymienieni żołnierze zostali wyróżnieni tytułem honorowym „WZOROWY KADET„:

  1. mar. kadet Piotr DOBRZYŃSKI ,
  2. mar. kadet Karol KACZKOWSKI,
  3. mar. kadet Mirosława UMERSKA,
  4. szer. kadet Łukasz KOBYLIŃSKI,
  5. szer. kadet Bartosz KOWALEWSKI,
  6. szer. kadet Dawid PÓŁTORAK,
  7. mar. kadet Edyta MARKIEWICZ,
  8. mar. kadet Michał WIŚNIEWSKI.

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla ochotników, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie i w przyszłości wstąpić w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych. Służba ta kończy się egzaminami. Najlepsi mogą podpisać kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Stają się wtedy żołnierzami rezerwy i pozostają w dyspozycji na wypadek realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych