BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Mikołajkowy Kross Górski z Komandorkiem na rzecz słupskiego hospicjum
02.12.2017
2 grudnia br. na linii startu stanęło ponad 200 osób, które poprzez uczestnictwo w zawodach, chciały solidaryzować się z osobami chorymi, przebywającymi w słupskim hospicjum.

W biegu wystartowali reprezentanci SPMW w Ustce, którzy pobiegli w mundurach polowych, okazując w ten sposób żołnierskie wsparcie pensjonariuszom hospicjum.

Skład zespołu stanowiła kadra oraz słuchacze szkoły w składzie:

 1. Z-ca Komendanta st. chor. szt. mar. mgr Krzysztof KOZIEŁ,
 2. st. chor. Jerzy OLESZEK (II miejsce wśród wszystkich żołnierzy startujących w biegu),
 3. mł. chor. Krzysztof GAFFKE,
 4. mł. chor. Grzegorz ZALEWSKI,
 5. st. szer. Mateusz NOWICKI (słuchacz kursu dla szeregowych zawodowych).

Pomysłodawcą i organizatorem imprezy sportowej w tak szczytnym celu była Parafia pw. Św. Jana Kantego wraz z kmdr ppor. rez. dr Dariuszem Kloskowskim. Dodatkowo, w celu wsparcia osób chorych i cierpiących przeprowadzona została zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych hospicjum: ręczników, prześcieradeł i podkładów do łóżek.

Według regulaminu głównymi celami imprezy było:

 • Wsparcie chorych i cierpiących ze słupskiego hospicjum.
 • Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 • Integracja środowiska służb mundurowych.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 • Promocja miasta Słupska, jako przyjaznego dla uprawiania sportu i propagatora Zielonej Energii.
 • Integracja środowisk miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych