BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenie kursu doskonalenia zawodowego dla podoficerów
15.12.2017
15 grudnia br. zakończył się kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer starszy w korpusie osobowym marynarki wojennej.


W dniu 15.12.2017r. słuchacze kursu kwalifikacyjnego dla podoficerów starszych zakończyli ponad miesięczny okres kształcenia w Szkole Podoficerskiej MW. Komendant SP MW st. chor. szt. mar. mgr Janusz CALAK oraz D-ca Kursu KDZ st. chor. Jerzy OLESZEK w piątkowy poranek pożegnał słuchaczy, gratulując im wysokich wyników i życząc wytrwałości w osiąganiu coraz to lepszych rezultatów w sztuce żołnierskiej. Za osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu i zdobycie tytułu „ Wzorowy Słuchacz”, Komendant wyróżnił listem gratulacyjnym oraz pamiątkowym ryngrafem mł. chor. Jarosław SUŁKOWSKI.

Zasadniczym celem kursów kwalifikacyjnych, adresowanych do podoficerów jest pogłębienie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej na odpowiednim poziomie oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, mając na uwadze misję, jaką spełniają siły zbrojne w systemie obronności państwa, treści kształcenia i szkolenia przygotowują także do realizacji zadań w czasie misji pokojowych i stabilizacyjnych.

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych