BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenie Kursu Doskonalenia Zawodowego
16.02.2018
Kurs kwalifikacyjny w pionie funkcjonalnym sztabowym dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer w korpusie marynarki wojennej zakończyło 20 żołnierzy, którzy przybyli do SPMW z jednostek wojskowych z całej Polski.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej st. chor. szt. mar. mgr Janusz CALAK wraz z D-cą kursu KDZ st. chor. Jerzym OLESZEK wręczyli słuchaczom świadectwa. Dyplom Wzorowego Słuchacza za osiągnięcie wysokich wyników w trakcie trwania kursu oraz wzorowe wywiązywanie
się z obowiązków służbowych otrzymał:

 

- bsmt Krzysztof ROGMAN

 

 

 

Zasadniczym celem kursów kwalifikacyjnych, adresowanych do podoficerów jest pogłębienie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej na odpowiednim poziomie oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych.

 

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych