BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Podoficerowie NSR w SP MW
02.07.2015
01. lipca 2015r. Rozpoczął się II turnus szkolenia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów do Narodowych Sił Rezerwowych.

25 ochotników w tym 4 kobiety stawiło się do SP MW na szkolenie służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerskiego.


Ochotnicy po przekroczeniu biura przepustek zostali przyjęci w punkcie ewidencyjnym, gdzie odnotowano ich przybycie a następnie odbyli spotkanie z przedstawicielami pionu finansowego 6 WOG, podoficerem wychowawczym i lekarzem. Tradycyjnie odwiedzili też fryzjera i odebrali umundurowanie.


Przez najbliższe trzy miesiące w ramach kształcenia podstawowego – kadeci szkolić się będą w Szkole Podoficerskiej. Po zakończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu podsumowującego kadeci rozpoczną kształcenie specjalistyczne, którego zwieńczeniem będą praktyki w jednostkach wojskowych i egzaminy. 27 listopada kadeci zakończą szkolenie.


Zmieniła się rola podoficerów w Wojsku Polskim. To oni są bezpośrednimi dowódcami i wychowawcami podporządkowanych im żołnierzy. To właśnie oni przede wszystkim bezpośrednio szkolą żołnierzy oraz są dowódcami drużyn, zespołów (załóg). W związku z tym, w stosunku do nich, wymaga się szczególnych kwalifikacji etyczno - moralnych.


Służba przygotowawcza jest nowym rodzajem służby wojskowej wprowadzony dla mężczyzn i kobiet, które nigdy nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i zdobyć podstawowe umiejętności związane z profesją żołnierza. Służba ta ma charakter dobrowolny.

Aby odbyć szkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej należy się zgłosić do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz weryfikacji kwalifikacji, ochotnik - kandydat wypełnia wniosek o powołanie do służby przygotowawczej.


GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych