BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Mianowanie na pierwszy stopień podoficerski
23.03.2018
W dniu 23.03.2018r. w Klubie CSMW zostały wręczone akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski słuchaczom kursu przeszkolenia kadr rezerwy.

Przez niespełna dwa miesiące słuchacze kursu przeszkolenia kadr rezerwy realizowali program kształcenia, który pozwolił im zdobyć niezbędne umiejętności
posługiwaniusię sprzętem wojskowym, przybliżył działania w realiach współczesnego pola walki oraz nauczył wykonywać zadania na wypadek zagrożeń pozamilitarnych. Ich zaangażowanie oraz wysiłek potwierdzone zostały poprzez pozytywnie zdany egzamin podoficerski
i mianowanie na pierwszy stopień podoficerski.

 

W trakcie uroczystej zbiórki Z-ca Komendanta CSMW kmdr por. Dariusz CEBULKA wraz z Komendantem SP MW st. chor. szt. mar. mgr Januszem CALAK wręczyli akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski 26 słuchaczom kursu. Dodatkowo, trzech słuchaczy kursu, którym udało się uzyskać najwyższą średnią zostało nagrodzonych listem gratulacyjnym:

 

1. kpr. rez. Michał WOŁCZACKI, który zdobył również miano „WZOROWEGO SŁUCHACZA”

2. kpr. rez. Mateusz PELC

3. kpr. rez. Marek PIĘKOŚ

 

GALERIAMinisterstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych