BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenie kursu dla szeregowych zawodowych
03.04.2018
W dniu 30.03.2018r. w Klubie CSMW w obecności zaproszonych gości Komendant CSMW kmdr Grzegorz OKULJAR i Komendant SP MW st. chor. szt. mar. mgr Janusz CALAK wręczyli świadectwa i odznaki absolwenta SPMW 60 szeregowym zawodowym.

Po półrocznym szkoleniu 60 szeregowych zawodowych zakończyło przeszkolenie egzaminem na podoficera. Zaliczenie egzaminu podoficerskiego stanowi podstawę do wyznaczenia na pierwsze stanowisko w korpusie podoficerów młodszych.

Podzielony na trzy etapy okres kształcenia zwierał w sobie rozszerzenie podstawowych umiejętności żołnierza z zakresu regulaminu ogólnego, musztry, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, OPBMR, taktyki, metodyki szkolenia, MPHKZ, KO, szkolenia specjalistycznego oraz odbycie praktyk w rodzimych jednostkach wojskowych. Zwieńczeniem wysiłku włożonego w opanowanie programu kształcenia był pozytywnie zdany egzamin podoficerski.

Za osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu, wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz zdyscyplinowanie wyróżniony został listem gratulacyjnym oraz mianem „wzorowego słuchacza”:


st. szer. Marek GRABOWSKI

 

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych