BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Kształcenie ogólne kadetów SPMW
20.08.2018
Od 3 lipca br. w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej kształci się 25 kadetów. Odbywają oni obecnie kształcenie ogólne, w trakcie którego nabywają oni podstawowe umiejętności wojskowe.

     Zgodnie z programem szkolenia podstawowego jednym z głównych zadań stojących przed słuchaczami jest opanowanie teorii i umiejętności praktycznych potrzebnych do działania we wszystkich okresach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, zaś rolą kadry Szkoły Podoficerskiej jest przygotowanie kadetów do realizacji stawianych przed nimi zadań.

     W trakcie pierwszego okresu szkolenia słuchacze muszą opanować podstawowe zasady zachowania się na polu walki, przyswoić wiedzę z zakresu szkolenia bojowego, znać treść Regulaminu Ogólnego SZ RP oraz zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią. Ponadto, bardzo ważnym elementem jest umiejętność celnego posługiwania się bronią etatową oraz wykształcenie pożądanych cech żołnierskich: odpowiedzialności, zdyscyplinowania, zaangażowania, dbałości o powierzony sprzęt wojskowy i mienie.

          Po ukończeniu kształcenia ogólnego kadeci odbędą kształcenie specjalistyczne wraz z krótką praktyką w jednostkach wojskowych, a następnie zostaną poddani egzaminowi końcowemu.

 

 

 

KRÓTKA FOTORELACJA Z KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KADETÓW SPMW

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych