BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
03.09. - 07.09.2018r. KWALIFIKACJE
07.09.2018
Dnia 2 września br. do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce przybyli z jednostek z całej Polski żołnierze chcący wziąć udział w kursie dla szeregowych zawodowych.

Kandydaci, aby wziąć w nim udział muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami w trakcie trwania kwalifikacji.


3 września br. oficjalnie kwalifikacje rozpoczął apel Komendanta SPMW st. chor. szt. mar. mgr Janusza Calak, w trakcie którego zostały przekazane instrukcje organizacyjne dotyczące przebiegu kwalifikacji.

 

GALERIA


Kwalifikacje zakończyły się 7 września br. Kandydaci zostali sprawdzeni z:

·         Sprawności fizycznej

·          „Regulaminu Ogólnego SZ RP”,

·          „Regulaminu Musztry”,

·         „Ceremoniału Wojskowego SZ RP”,

·         „Kodeksu Honorowego żołnierza zawodowego WP”,

·         problematyki dyscypliny wojskowej,

·         wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·         języka angielskiego.

Egzamin praktyczny natomiast, dotyczył:

·         „Regulaminu Musztry”,

·         „Szkolenia ogniowego”,

·         „Wykonywania norm szkoleniowych”.

Ostatnim etapem kwalifikacji były rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których komisja oceniała predyspozycje kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych.

 

Zgodnie z regulaminem kwalifikacji na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych, posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera, lista wyników zostanie umieszczona w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych