BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Inauguracja
08.10.2018
8 października 2018 odbyła się inauguracja słuchaczy kursu przygotowującego szeregowych zawodowych do egzaminu na podoficera

Od 8 października 2018 r. 101 żołnierzy korpusu szeregowych zawodowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych kształcić się będzie w murach Szkoły Podoficerskiej MW i Centrum Szkolenia MW do końca marca 2019r,

Inauguracja kursu odbyła się w trakcie porannego apelu. Z – ca Komendanta SPMW st. chor. szt. mar. mgr Krzysztof KOZIEŁ powitał przybyłych słuchaczy i przedstawił kadrę Szkoły.

Cały okres kształcenia podzielony jest na trzy części:

-        szkolenie ogólne,

-        szkolenie specjalistyczne,

-        praktyka.

Egzamin na podoficera kończący kurs zweryfikuje wiedzę słuchaczy. Pozytywna ocena stanowi podstawę do wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe w korpusie podoficerów młodszych.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych