BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Mianowanie na pierwszy stopień podoficerski
10.12.2018
07.12.2018r. (piątek) odbyło się uroczyste zakończenie kursowego przeszkolenia kadr rezerwy

Głównym celem kursowego przeszkolenia kadr rezerwy jest gromadzenie wyszkolonych rezerw podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Przez niespełna dwa miesiące słuchacze kursu przeszkolenia kadr rezerwy realizowali program kształcenia, który pozwolił im zdobyć niezbędne umiejętności przy posługiwaniu się sprzętem wojskowym, przybliżył działania w realiach współczesnego pola walki oraz nauczył wykonywać zadania na wypadek zagrożeń pozamilitarnych. Ich zaangażowanie oraz wysiłek potwierdzone zostały poprzez pozytywnie zdany egzamin podoficerski i mianowanie na pierwszy stopień podoficerski.

 W trakcie uroczystej zbiórki Komendant CSzMW kmdr Grzegorz OKULJAR wraz z Komendantem SP MW st. chor. szt. mar. mgr Januszem CALAK wręczyli akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski 28 słuchaczom kursu. Dodatkowo, jeden ze słuchaczy kursu, któremu udało się uzyskać najwyższą średnią został nagrodzony listem gratulacyjnym

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych