BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Mianowanie na pierwszy stopień podoficerski
26.03.2019
22.03.2019r. Komendant CSMW kmdr Grzegorz OKULJAR wraz z Z-cą Komendanta SP MW st. chor. szt. mar. mgr Krzysztofem KOZIEŁ wręczyli akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski słuchaczom kursu przeszkolenia kadr rezerwy.

Przez niespełna trzy miesiące słuchacze zrealizowali program kształcenia, który pozwolił im zdobyć niezbędne umiejętności w posługiwaniu się sprzętem wojskowym, przybliżył działania w realiach współczesnego pola walki oraz nauczył wykonywać zadania na wypadek zagrożeń pozamilitarnych.

Zwieńczeniem wysiłku włożonego w opanowanie programu kształcenia był pozytywnie zdany egzamin podoficerski i mianowanie na pierwszy stopień podoficerski. Rozkazem Komendanta SP MW za osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu oraz zdobycie miana Wzorowego Słuchacza SP MW zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym dwóch słuchaczy kursu.

 

GALERIA