BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenia kursu przygotowującego szeregowych zawodowych do egzaminu na podoficera
01.04.2019
W dniu 29.03.2019r. w Klubie CSMW w obecności zaproszonych gości Komendant CSMW kmdr Grzegorz OKULJAR i Z-ca Komendanta SP MW st. chor. szt. mar. mgr Krzysztof KOZIEŁ wręczyli świadectwa i odznaki absolwenta SPMW 89 szeregowym zawodowym.

89 szeregowych zawodowych 29 marca 2019r. zakończyło 6 - miesięczne przeszkolenie, które zakończyło się egzaminem na podoficera. Zaliczenie egzaminu podoficerskiego stanowi podstawę do wyznaczenia na pierwsze stanowisko w korpusie podoficerów młodszych.

Kurs dla szeregowych zawodowych podzielony jest na 3 etapy. Pierwszy okresem szkolenie jest kształcenie ogólne podczas którego żołnierze poszerzają podstwowe umiejętności z zakresu regulaminu ogólnego, musztry, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego, OPBMR, taktyki, metodyki szkolenia, MPHKZ, KO. Drugim etapem szkolenia jest szkolenie specjalistyczne, a po jego zakończeniu szeregowi odbywają praktyki w rodzimych jednostkach wojskowych. Zwieńczeniem wysiłku włożonego w opanowanie programu kształcenia był pozytywnie zdany egzamin podoficerski.

 

GALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych