BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Aktualności
Zakończenie Kursu Doskonalenia Zawodowego
08.04.2019
Dnia 05.04.2019r. zakończył się kurs kwalifikacyjny w pionie funkcjonalnym sztabowyum dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer w korpusie osobowym marynarki wojennej

W trakcie uroczystej zbiórki Komendant SPMW wz. st. chor. szt. mar. mgr Krzysztof KOZIEŁ wraz z Dowódcą Kursu st. chor. mar. Jerzym OLESZEK wręczł słuchaczom Kursu Doskonalenia Zawodowego świadectwa ukończenia kursu oraz list gratulacyjny Wzorowemu Słuchaczowi. Tytył wzorowego słuchacza uzyskuje żołnierz, który w trakcie kursu wykazał się wiedzą, zaangażowaniem oraz swoją postawą stanowił wzór do naśladowania podczas trwania kursu.
 
Zasadniczym celem kursów kwalifikacyjnych, adresowanych do podoficerów jest pogłębienie ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej na odpowiednim poziomie oraz przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, mając na uwadze misję, jaką spełniają siły zbrojne w systemie obronności państwa, treści kształcenia i szkolenia przygotowują także do realizacji zadań w czasie misji pokojowych i stabilizacyjnych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych