BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Dowództwo
 
Komendant
st. chor. szt. mar. mgr Janusz CALAK
Z-ca Komendanta

st. chor. szt. mar. mgr Krzysztof KOZIEŁ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych