BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
dla kadry rezerwy

Kursowe przeszkolenie kadry rezerwy.

 

Turnus  13.01 - 27.03.2020 r.


Słuchacze zobowiązani są do stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej MW
w dniu 13 stycznia 2020 r. do godziny 08:00


SŁUCHACZE W DNIU STAWIENNICTWA POWINIEN POSIADAĆ PRZY SOBIE:

 1. Dowód osobisty.
 2. Książeczkę wojskową.
 3. Środki higieny osobistej.
 4. Środki do czyszczenia i konserwacji obuwia.
 5. Obuwie zmienne  (sportowe).
 6. Strój sportowy

 

 

Turnus 21.09. – 04.12.2020 r.

Słuchacze zobowiązani są do stawiennictwa w Szkole Podoficerskiej MW

w dniu 21 września 2020 r. do godziny 08:00


SŁUCHACZE W DNIU STAWIENNICTWA POWINIEN POSIADAĆ PRZY SOBIE:

 1. Dowód osobisty.
 2. Książeczkę wojskową.
 3. Środki higieny osobistej.
 4. Środki do czyszczenia i konserwacji obuwia.
 5. Obuwie zmienne (sportowe).
 6. Strój sportowy

  

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych