BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
dla szregowych zawodowych

Kurs szeregowych zawodowych przygotowujący do egzaminu na podoficera

1. Terminy:

- moduł zdalny: 30.03 - 17.04.2020r.

- moduł stacjonarny: 20.04 - 19.06.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny 19.04.2020r. do godz. 20:00

 

 

2. Terminy:

- moduł zdalny: 28.09 - 18.10.2020r.

- moduł stacjonarny: 19.10 - 17.12.2020r.

Stawiennictwo na moduł stacjonarny 18.10.2020r. do godz. 20:00

SŁUCHACZE W DNIU STAWIENNICTWA POWINNI PRZY SOBIE POSIADAĆ:

  1. Książeczkę wojskową
  2. 2 komplety munduru polowego/ćwiczebnego
  3. Mudur wyjściowy
  4. Hełm
  5. ISOPS
  6. Strój sportowy wojskowy 503/MON, 503A/MON (obuwie sportowe cywilne)
  7. Aktualne zdj. do świadectwa ukończenia Szkoły

Szkoła nie zapewnia miejsc parkingowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych