BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Oferty pracy

1. Podoficer sztabowy - Komenda, SW 24B21, gr. uposażenia 5/6/7

2. Starszy instruktor - zespół szkoleniowy, SW 36A23, gr. uposażenia 5/6/7

3. Instruktor - zespół szkoleniowy, SW 29A21, gr. uposażenia 5/6/7

4. Instruktor - zespół szkoleniowy, SW 24B21, gr. uposażenia 5/6/7

5. Instruktor - zespół szkoleniowy, SW 22G21, gr. uposażenia 5/6/7

Szerszych informacji odnośnie wolnych stanowisk żołnierzy udziela:

Kierownik Sekcji Personalnej chor. Krzysztof GAFFKE, tel. 261 - 231 - 531

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych