BIP
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej
Historia

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce utworzona została rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.03.2004r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


Została sformowana Rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej Nr PF 38/ORE/61 z dnia 25.06.2004r. i z dniem 1 lipca 2004r. rozpoczęła funkcjonowanie, jako samodzielna jednostka wojskowa. Od 01 stycznia 2011r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010r. szkoła został podporządkowana Komendantowi CSMW.


Szkoła stanowi część systemu wojskowego, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności Państwa, zespalając w swej działalności kształcenie, szkolenie i wychowanie kadr podoficerskich, służąc potrzebom Marynarki Wojennej, kultywując chlubne tradycje oręża polskiego, a zwłaszcza dziedzictwo podoficerskich szkół zawodowych, dbając równocześnie o zachowanie i wzbogacanie tradycji własnych.


Szkoła Podoficerska przeznaczona jest do kształcenia kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych, prowadzenia kursów kwalifikacyjnych na kolejne stopnie wojskowe w korpusie podoficerów, kształcenia ochotników w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerów oraz szkolenia rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych