Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 stycznia 2021
Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do STE: Podoficer COVID - 19
Poniżej umieszczone zostały materiały do samokształcenia z modułu stacjonarnego - zajęcia teoretyczne - dla kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer.

Poniżej umieszczone zostały materiały do samokształcenia z modułu stacjonarnego - zajęcia teoretyczne - dla kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer.

Terminy kursów realizowanych zgodnie z rozkazem Nr 527 DG RSZ z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie realizacji kształcenia i szkolenia w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w związku z wystąpieniem COVID - 19 w 2021r.

Moduł zdalny: 22.02.2021 r. - 12.03.2021 r

Moduł stacjonarny realizownay w JW po nadzorem SPD: 22.03-09.04.2021r.

Moduł stacjonarny w SPMW: 31.05. - 29.06.2021r. (imienne wykazy żołnierzy na poszczególne terminy zostaną wysłane do JW przez Zarząd Zasobów Osobowych J1 DGRSZ)

Hasła dostępu do materiałów szkoleniowych modułu stacjonarnego zostaną udostępnione po zaliczeniu modułu zdalnego - e - learningu!!

Zajęcia praktyczne realizowane będą w trakcie samokształcenia oraz pisania prac zaliczeniowych poprzez SPD lub inne osoby odpowiedzialne za szkolenie wyznaczone przez dowódcę JW.

Egzaminy dla słuchaczy zostaną zorganizowane w terminach do 29.06.2021r. i trwać będą dwa dni.

- dzień 1 - zajęcia praktyczne z przywództwa wojskowego, egzamin teoretyczny w formie testu 

- dzień 2 - egzamin praktyczny (trzy pytania z zakresu: szkolenia prawnego, taktyki ogólnej, przywództwa wojskowego oraz metodyki szkolenia wojskowego). 

 

PRACE ZALICZENIOWE:

Tematy prac zaliczeniowych dla żołnierzy z tej samej JW nie mogą się powtarzać!!

Prace muszą zostać wysłane w dwóch formatach: wersja PDF z podpisami SPD lub osoby nadzorującej i wykonawcy oraz w wersji WORD na adres D-cy Kursy st. chor. szt. mar. Jerzego OLESZKA (siecią MILNET - Z) - joleszek859@milnet-z.ron.int

Kontakt:

  • Koordynator kursu - st. chor. szt. mar. Jerzy OLESZEK - j.oleszek@ron.mil.pl
  • Wykładowca - konsultant - mł. chor. Paweł KLICZEK - p.kliczek@ron.mil.pl

tel. kontaktowy: 261 231 877

Zespół ds. e - learning:

e - mail: spmw_elearning@ron.mil.pl

tel. kontaktowy: 261 231 453

 

Udostępnienie programu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego podoficer starszy w celu realizacji zajęć praktycznych przez starszych podoficerów dowództw lub osoby wyznaczone przez dowódcę JW będzie możliwe poprzez MILNET - Z, po uprzednim kontakcie z Sekcją Szkoleniową SPMW - tel. kontaktowy: 261 231 585.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231240
fax. 261231240
spmw@ron.mil.pl

    
  • BIP