Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce utworzona została rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.03.2004r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Została sformowana Rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej Nr PF 38/ORE/61 z dnia 25.06.2004r. i z dniem 1 lipca 2004r. rozpoczęła funkcjonowanie, jako samodzielna jednostka wojskowa. Od 01 stycznia 2011r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010r. szkoła został podporządkowana Komendantowi CSMW.

Szkoła stanowi część systemu wojskowego, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności Państwa, zespalając w swej działalności kształcenie, szkolenie i wychowanie kadr podoficerskich, służąc potrzebom Marynarki Wojennej, kultywując chlubne tradycje oręża polskiego, a zwłaszcza dziedzictwo podoficerskich szkół zawodowych, dbając równocześnie o zachowanie i wzbogacanie tradycji własnych.

Szkoła Podoficerska przeznaczona jest do kształcenia kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych, prowadzenia kursów kwalifikacyjnych na kolejne stopnie wojskowe w korpusie podoficerów, kształcenia ochotników w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych na potrzeby korpusu podoficerów oraz szkolenia rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP.

W dniach 05 - 06.09.2019r. Szkoła Podoficerska MW świętowała podczas uroczystych obchodów swoje 15 - lecie. Tak ważna święto zostało podkreślone poprzez uzyskanie patrona. Zgodnie z decyzją 130/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019r. SPMW otrzymała imię chor. mar. Stanisława BRYCHCY.

 


 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231240
fax. 261231240
spmw@ron.mil.pl

    
  • BIP