Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SP MW

I TERMIN: 17 - 21.02.2020r.

II TERMIN: 22 - 26.06.2020r.

 

STAWIENNICTWO I TERMIN 16.02.2020 r. do godziny 18:00

STAWIENNICTWO II TERMIN - 21.06.2020 r. do godziny 18:00

 

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA MIEJSC PARKINGOWYCH

 

1. W dniu stawiennictwa na egzamin wstępny kandydat przedstawia następujące dokumenty:

1) obligatoryjnie:

a) świadectwo ukończenia szkoły średniej;

b) legitymację służbową żołnierza zawodowego;

c) dowód osobisty;

d) ostatnie zaświadczenie lekarskie (badania okresowe);

e) ostatnią opinię służbową;

2) fakultatywnie:

a) dyplom, świadectwo lub zaświadczenie stwierdzające posiadanie innego wykształcenia niż ukończenie szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia, przydatnego na zajmowanym stanowisku służbowym i stwierdzające posiadanie określonego poziomu wykształcenia;

b) świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego według STANAG 6001;

c) inne dokumenty, które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w szczególności zaświadczenie o posiadanej klasie kwalifikacyjnej i ukończonych kursach doskonalących, inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności

3) dodatkowe wyposażenie :

a) umundurowanie polowe/ćwiczebne (2 komplety), pas, beret, trzewiki;

b) hełm;

c) maska przeciwgazowa;

d) odzież ochronna;

e) ochronniki słuchu;

f) strój sportowy wojskowy 503/MON, 503A/MON, obuwie do ćwiczeń na hali sportowej
i obuwie do biegania w terenie (cywilne), ewentualnie strój do pływania.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 625) egzamin kwalifikacyjny z wychowania fizycznego odbędziesię zgodnie z nowo obowiązującymi normami dla żołnierzy zawodowych (załącznik 1 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z regulaminem kwalifikacji na kurs doskonalący dla szeregowych zawodowych, posiadających zgodę na przystąpienie do egzaminu na podoficera, lista wyników zostanie umieszczona w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. 

Na liście wyników wywieszanej w siedzibie szkoły podoficerskiej oraz publikowanej na jej stronie internetowej, nie podaje się żadnych danych osobowych kandydata, w szczególności jego imienia i nazwiska, a kandydat może dokonać własnej identyfikacji na tej liście wyłącznie po serii jego legitymacji służbowej.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231240
fax. 261231240
spmw@ron.mil.pl

    
  • BIP