Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05 kwietnia 2016 r.) (RODO) informuje się, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej, adres: 76-271 Ustka - Lędowo 1N, tel. 261-231-240, e - mail: spmw@ron.mil.pl
2. Nieetatowym Inspektorem Ochrony Danych w SPMW jest st. ref. Aleksandra ADACH, tel. 261-231-338, e - mail: a.adach@ron.mil.pl
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: upoważnione organy Administracji Publicznej na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub zgodnie z kryteriami ustalonymi w czasie ich pozyskania.
6. Posiadacie Państwo zgodnie z RODO i na zasadach tam określonych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231240
fax. 261231240
spmw@ron.mil.pl

    
  • BIP