Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SŁUŻBA KANDYDACKA

PODSTAWA PRAWNA:

Dotyczy decyzji Nr 171/MON z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

GRUPA OSOBOWA DZIAŁAŃ NURKOWYCH (24F)

Wymogi:

- Wykształcenie średnie (preferowane w zakresie zawodów morskich żeglugi   śródlądowej, budownictwa morskiego lub mechaniczne, elektryczne, techniczne-automatyka)

- Pozytywne orzeczenie lekarskie Rejonowej Komisji Morsko- Lekarskiej  w m. Gdańsk oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej 

Harmonogram rekrutacji i realizacji szkolenia wojskowego w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce dla kandydatów
na podoficerów w 2021r. (służba kandydacka).

LIMIT MIEJSC -6

1. Złożenie wniosku (wzór wniosku do pobrania poniżej) do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego dla miejsca zamieszkanie WKU do 05.04.2021r. (Wojskowa Komenda Uzupełnień kieruje kandydata do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w m. Gdańsk oraz Pracowni Psychologicznej celem określenia zdolności do pełnienia zawodowej  służby wojskowej w specjalności nurek).

2. 17-21.05.2021r. Postępowanie rekrutacyjne w Szkole Podoficerskiej MW.

3. 05-31.07.2021r. Szkolenie podstawowe.

4. 02.08-08.10.2021r. Bazowy kurs podoficerski.

5. 11.10.2021r.-18.02.2022r. Kształcenie specjalistyczne , praktyka w JW.

6. 21-23.02.2022r. Egzamin na podoficera.

7. 25.02.2022r. Promocja.

 

EGZAMIN WSTĘPNY

Obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej (podciąganie na drążku wysokim, uginanie ramion*, skłony w przód, pływanie pod wodą bez skoku*, pływanie 400m*, bieg wytrzymałościowy 1000m)

Obowiązuje strój sportowy (pływalnia, hala) 

Konkurencje oznaczone * wchodzą w skład testu psychofizycznego przed rozpoczęciem kształcenia specjalistycznego w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego

 

 • test języka angielskiego
 • sprawdzian wiedzy ogólnej
 • analiza ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej
 • rozmowa kwalifikacyjna

 

WAŻNE:

 • Miejsce stawiennictwa : Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej, Ustka,  Lędowo 1N (biuro przepustek)
 • kandydaci ponoszą we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania
 • organizator egzaminu nie zapewnia odpłatnego wyżywienia oraz zakwaterowania na terenie koszar

Poniżej załączona decyzja w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich
w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera  Rozporządzenia MON z dnia 17.listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014 poz. 1627,z późn. zm.) oraz regulamin postępowania rekrutacyjnego.

 Opłatę za egzamin uiścić co najmniej na 7 dni przed terminem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku orzeczenia od Rejonowej Komisji Morsko-Lekarskiej w m. Gdańsk oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
Lędowo 1N
76-271 Ustka
tel. 261231240
fax. 261231240
spmw@ron.mil.pl

  
 • BIP